درباره نشریه

به نام خدا

 

نشریه صوتی رادیو کاست در اسفند ماه 1399 تاسیس شد که یک دو ماهنامه صوتی در زمینه های هنری، فرهنگی، اجتماعی و ادبی به صاحب امتیازی کانون فیلم و عکس دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران می باشد.

با توجه به جای خالی نشریه صوتی در دانشگاه تهران، این کانون تصمیم گرفت حوزه تولیدات رسانه ای خود را سمت نشریات به خصوص نشریات صوتی ببرد. امروزه شاهد هستیم که پادکست ها پیشرفت و محبوبیت زیادی را بین مجامع با سلیقه های مختلف به دست آورده اند. سعی ما بر این است از ظرفیت های دانشجویان با استعداد دانشگاه تهران استفاده کرده و محتوای با کیفیتی را دوباره در اختیار همان دانشجویان قرار دهیم.

یکی از اهداف پادکست رادیو کاست ترویج رابطه علم و هنر است که با ابزار هنر دیجیتال امکان پذیر می باشد. دیگر اهداف در نظر گرفته شده، استعداد یابی و فعالیت های میان رشته ای است که امروزه با توجه با پویایی دانشجویان در عرصه های مختلف، پیشرفت چشمگیری داشته است.

امید است با انتشار این نشریه علاوه بر سرگرمی، تعاملات دوسویه علم و هنر بین دانشجویان مختلف شکل بگیرد.